Doorbraak Coaching

Personal Leadership Programma

Doorbraak coaching
Trainingsinterventie voor professionals die acteren in een veeleisende omgeving.

Veel mensen hebben het idee dat je alleen duurzaam succesvol kunt zijn, als je dát talent inzet dat van nature bij je past. Als dat waar is, zal je alleen die dingen moeten doen die in overeenstemming zijn met je talent of karakter.

Vaak wordt er echter van ambitieuze professionals verwacht (of zij verwachten het van zichzelf) dat zij over méér competenties beschikken. Zeker als de verantwoordelijkheden en het takenpakket worden uitgebreid. In dat geval is het interessant om de talenten, die vaak op de achtergrond wel aanwezig zijn, te activeren en verbeteren.

Jouw ontwikkeling kan enorm worden versneld door de trainingsinterventie te richten op díe gebieden waar je effectief kunt en moet verbeteren.

Daar speelt het ‘Personal Leadership’ Programma op in. Het faciliteert de professionele ontwikkeling op 5 dimensies die noodzakelijk zijn om te performen in een veeleisende omgeving.

Het programma is een reflectief en uitdagend proces dat de deelnemers inzicht biedt in hun latent en manifest talent en ontwikkelt dátgene wat er toe doet in een ambitieuze rol en functie. Deelname aan dit programma zal de effectiviteit van de professional significant verhogen.

Deelnemersprofiel

Dit programma is ontworpen voor (senior) professionals die op veeleisend niveau acteren. Zij willen controle nemen over hun functioneren om meer in de regie te zijn van het resultaat.

Het programma omvat 3 interventies:
 1. DNA-Talent-Assessment
 2. 2-daagse trainingsinterventie ‘Doorbraak Denken’
 3. Persoonlijke coaching en begeleiding op basis van de assessment uitkomsten en training.
 
1. Professioneel-DNA-Talent-Assessment

Inzicht in jouw score op 5 dimensies van persoonlijk succes. Deze analyse vormt de basis van effectieve ontwikkeling op die gebieden waar het noodzakelijk en zinvol is.

Programma inhoud 'Professioneel-DNA-Talent-Assessment'

 • Het assessment omvat de volgende onderdelen:
 • Intake gesprek
 • Persoonlijke DNA analyse
 • Wetenschappelijk gevalideerd online assessment
 • Persoonlijk resultaten rapport aan de hand van de scores op 5 dimensies:
 1. Exploring
 2. Bonding
 3. Influencing
 4. Boldness
 5. Visioning

Het assessment wordt uitgevoerd aan de hand van een DNA analyse en een wetenschappelijk gevalideerd online assessment. Tezamen vormt dit een persoonlijke analyse van jouw score op de 5 hierboven genoemde dimensies van persoonlijk succes. De uitkomsten geven een beeld van de biologische gedragsvoorkeuren; de biologische identiteit. Daarnaast de ontwikkeling in het professionele bestaan.

Met dit persoonlijke profiel geven wij kennis en inzicht hoe je jouw natuurlijke talenten verder kunt ontwikkelen en effectueren. Maar ook maken we zichtbaar waar de ‘valkuilen’ zitten van jouw goede karaktereigenschappen. Deze valkuilen veroorzaken een energieverlies, omdat jouw omgeving de karaktereigenschappen niet altijd op de goede waarde weet in te schatten.

Een voorbeeld: Stel, uit het assessment komt naar voren dat je verbinding met mensen belangrijk vindt. Nu kan het zomaar zijn dat, als die behoefte niet wordt beantwoord door het gedrag van de ander, dit energieverlies oplevert. Ander voorbeeld: Je bent veeleisend voor jezelf, alles moet goed, je gaat voor een 10. Dan is het mogelijk dat je veel en vaak energieverlies ervaart, omdat je deze situatie nooit zult realiseren. Je vindt het lastig om nee te zeggen, te delegeren, etc. Maar er is ook energieverlies omdat je wel gewaardeerd wil worden voor die resultaten. En dat gaat in de praktijk ook niet altijd vanzelf.

Al deze zaken maken we zichtbaar en kunnen we transformeren naar effectievere patronen. Dat doen we tijdens het doorbraak weekend.

Kijk hier voor meer informatie over het DNA assessment.

2. Trainingsinterventie Doorbraak Denken

Tijdens het trainingsweekend Doorbraak Denken (1,5 dag: vrijdagmiddag t/m zaterdagmiddag) ga je aan de hand van de Doorbraak Methode ervaren waar je energie aan verspilt en hoe je dat snel weer kunt aanvullen. Met behulp van een paar praktische oefeningen kan je de inzichten direct in de praktijk brengen.

De methode is verrassend effectief en altijd toe te passen. Je gaat in een kleine, persoonlijke setting aan de slag met effectieve denkpatronen en je legt het fundament om in elke situatie een Doorbraak te maken. Praktisch, hands-on en geen zweverige oefeningen.

Je coacht jezelf door je oude manier van denken heen en het geeft je tools om op ieder moment je ambitie te realiseren. Het resultaat is een goede balans in je denken en doen, met een praktische methode om daar dagelijks richting aan te geven.

Wat kun je verwachten?

 • Oude denkpatronen maken plaats voor nieuwe denkpatronen;
 • Grip op je gedachten, gevoel en gedrag;
 • Snel en effectief naar elke situatie kijken;
 • Durf stappen te ondernemen, omdat je belemmeringen niet meer in de weg staan;
 • Een concreet stappenplan om op ieder niveau jouw ambities waar te maken.
 
3. Persoonlijke coaching en begeleiding op basis van de assessment uitkomsten en training.

Dit faciliteren wij aan de hand van 3 coaching gesprekken:

 • Intake gesprek m.b.t. de leerdoelen en kennismaken met het DNA Assessment.
 • 1 coaching gesprek m.b.t. de resultaten van het assessment.
 • 1 coaching gesprek na de trainingsinterventie.

De rode draad zijn jouw leerdoelen binnen je professionele rol, de uitkomsten van het assessment en de inzichten van het trainingsweekend. Dit Personal Leadership Programma is een persoonlijke, reflectieve en uitdagende interventie waarmee je beter gebruik kunt maken van je talenten. Dit realiseren wij door effectieve denktechnieken te ontwikkelen.

Achtergronden Doorbraak Denken Methodiek

‘Wie we zijn’ en ‘wat we doen’ is het gevolg van een complex samenspel tussen nature (DNA) en nurture (omgeving). Het is dan ook onmogelijk om alleen op basis van DNA iets over een persoon te zeggen. Onze biologische identiteit ontwikkelt zich immers ook door de manier waarop we zijn opgevoed en door onze verdere ontwikkeling. DNA heeft wel een verklarende waarde: het helpt je te begrijpen waar jouw natuurlijke gedrag vandaan komt. De DNA uitkomsten vullen we aan met de uitkomsten van het online ontwikkel assessment.

De uitkomsten geven samen een beeld van de talenten vanuit de biologische identiteit én de ontwikkeling in het professionele bestaan. Het ontwikkelen van de minder zichtbare talenten is een belangrijk doel van de coaching.

Wij faciliteren en coachen aan de hand van de Doorbraak Denken Methode. Dit is een cognitieve techniek om je bewust te worden van het gevolg van niet-effectieve en mogelijk irrationele gedachten en deze te analyseren en aan te passen naar een meer wenselijke situatie. Vanuit die situatie gaat de verandering van je gedrag, op die punten die je wilt veranderen, consequent mee.

Dit levert het volgende op:

Aan de hand van het assessment, de doorbraak training en de coaching zal je jouw ontwikkeling daar kunnen vormgeven waar het snel resultaat oplevert.

Je krijgt inzicht in jouw niet effectieve gedachtenpatronen, inzicht in de bron van die patronen en wat het uiteindelijk met jouw effectiviteit en energie doet.

Je zult jouw vermogen aanscherpen om jezelf te managen in onzekere omstandigheden en onder druk.

 • Oude denkpatronen maken plaats voor nieuwe denkpatronen;
 • Je krijgt grip op ineffectieve gedachten, gevoel en gedrag;
 • Je zult snel en effectief naar elke situatie kunnen kijken die jou frustreert.
 • Jouw manier van kijken naar die frustrerende situaties, veranderen;
 • Je ziet scherper wanneer en waar energieverlies optreedt;
 • Je kunt dit effectief ombuigen naar een energiebron;
 • Een concreet stappenplan om op ieder niveau jouw ambities waar te maken.
 
Bijzonderheden
 • Startdatum in overleg en in combinatie met een Doorbraak Weekend
 • Locatie Doorbraak weekend: trainingsaccommodatie Ruimte & Rust, Dorpsstraat 5A, Eesergroen
 • Investering: € 2.345,- exclusief BTW
 • Inclusief:  Lesmateriaal, accommodatie en alle catering voor het Doorbraak Weekend
 • Het programma wordt gefaciliteerd door Toine Simons.