DNA Talent Assessment

De 5 Persoonlijke Leiderschap Dimensies

De assessment analyse geeft inzicht in de sterkte van je talent in 5 Persoonlijk Leiderschap Dimensies. De uitkomsten zijn een belangrijke graadmeter voor succes in een ambitieuze, mogelijk complexe commerciële wereld:

  1. Exploring. Deze dimensie heeft twee uitersten: Voorzichtige leiders zijn risicomijdend, voorzichtig in het bewaren van de balans in hun organisatie. Ze creëren geen verandering alleen om het veranderen. Nieuwsgierige leiders moedigen hun team aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en projecten op te starten die verandering teweeg brengen. Zij waarderen teamleden die hen helpen om dat te bereiken.
  2. Bonding. Autonome vs verbonden leiders: Autonome leiders focussen meer op het individu. Zij vertrouwen erop dat een groep goede spelers een goed team zullen vormen. Verbonden leiders creëren een ‘wij-gevoel’ en vieren successen met het hele team. Ze besteden aandacht aan sociale evenementen, zoals het geven van complimenten en vinden het belangrijk dat het team elkaar vertrouwt.
  3. Influencing. Ook hier hebben wij twee tegenpolen: Transparante leiders benaderen hun netwerk op een voorspelbare manier en in een min of meer ondergeschikte rol. Ze kijken niet naar wat ze uit hun netwerk kunnen halen, maar wat zij anderen kunnen bieden. Vaardige leiders bouwen een netwerk van vertrouwelingen in hun team en zijn zich bewust van de informele zaken die spelen in hun team. Ze besteden actief (politieke) aandacht aan het creëren van draagvlak voor hun beslissingen.
  4. Boldness. Er zijn twee uitersten in de boldness dimensie: Gevoelige leiders houden bij het maken van beslissingen rekening met de sociale context en wat anderen vinden. Veerkrachtige leiders maken beslissingen zonder te twijfelen, ook al betekent het dat hij daarmee tegen anderen in moet gaan. Ze voelen zich niet onzeker over het te kiezen pad en zijn niet bang om persoonlijk te falen.
  5. Visioning. Twee uitersten: Volhardende leiders focussen op wat er is en blijven ontwikkelen vanuit een stabiele basis en onderstroom. Uitdagende leiders zoeken naar de succesfactoren in het team en delen de lange termijn visie en strategische doelen op een proactieve manier met het team en anderen in de organisatie.
Persoonlijk Leiderschap Programma: een aanpak van BrainCompass en Toine Simons

Het Leiderschap-DNA-Talent-Assessment wordt afgenomen in samenwerking met BrainCompass. De wetenschappers van dit instituut hebben dit assessment ontwikkeld op basis van 26 jaar wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt de leiderschapstalenten in kaart, zodat er een totaalbeeld ontstaat van de ontwikkelmogelijkheden. Kijk op www.braincompass.nl.

Toine Simons is een gecertificeerd partner van BrainCompass en gebruikt de uitkomsten van het assessment om de natuurlijke en minder natuurlijke talenten van de coachee te ontwikkelen en effectueren.

Professionals van de volgende organisaties hebben aan de hand van het inzicht in hun biologische identiteit, training en coaching een effectieve ontwikkeling doorgemaakt: ASR, Abbvie, Centraal Beheer Achmea, CED, Cisco, Dun & Bradstreet, ING, KPN, Medtronic, Nuon, Ordina, Robeco, Siemens, Stork en Unit4.