Stoïcijnse Filosoof

Epictetus
Doorbraak Denken - de oorsprong

Doorbraak Denken is onder meer gebaseerd op inzichten vanuit de Stoïcijnse filosofie. Deze stroming werd vanaf 300 voor Christus populair onder de Romeinen en spreekt ook nu nog velen tot de verbeelding. Het is een leer die zich presenteert als de aangewezen weg om mensen gelukkig te maken. Stoïcijnse filosofen worden ook wel Stoa genoemd. Ze zien een gebeurtenis als een feit en vinden dat wij de vrijheid en autonomie hebben om daar zelf onze reactie op te kiezen. Deze reactie is, volgens de Stoa, bepalend voor het menselijk geluk.

De citaten van Epictetus

Een vooraanstaande Stoïcijn en belangrijke inspiratiebron voor velen was Epictetus (50 na Chr.). Hij hield zich vooral bezig met de dagelijkse praktijk van het leven en zijn aanwijzingen zijn vaak uiterst praktisch en direct toe te passen. Vandaar dat zijn opmerkingen ook nu nog zo aanspreken en vaak als citaten worden gebruikt. Epictetus komt er in zijn verhandelingen voortdurend op terug dat het nutteloos is om ‘tegen de windmolens te vechten’. Een feit is een feit en niet te veranderen; je mening over een gebeurtenis en je reactie erop kun je zijns inziens wel aanpassen. Dus het is alleen zinvol om je bezig te houden met de dingen waar je invloed op hebt. En dat is nou net waar Doorbraak Denken om draait. Wat zou het veel tijd, ergernis en energie schelen als iedereen zich dat zou realiseren?

Bekijk hier alle Doorbraak events