Doorbraak Denken Methode

Meer over de Doorbraak Denken Methode
Maak gebruik van al je mentale mogelijkheden

De Doorbraak Denken Methode gaat  er vanuit dat wij grote mentale mogelijkheden hebben waarmee wij een effectieve situatie* in ons leven kunnen creëren. Op momenten van noodzakelijke verandering** doen we echter onvoldoende beroep op deze mentale mogelijkheden. Wij denken dan niet adequaat ten opzichte van ons verlangen.

Dat komt doordat wij vaak veel voorwaarden stellen aan onze inzet. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil wel aardig zijn, maar dan moet jij ook aardig doen.’ Of ‘Communicatie moet van twee kanten komen’. De vraag is: als dat dan niet gebeurt, hou jij dan op met communiceren?  Als je dat soort denkbeelden niet doorbreekt, houd je de oude situatie in stand. Niet alleen privé, maar ook in je werk. Denk aan onderlinge communicatie, effectief samenwerken, pro-activiteit, innovatie en het initiëren en implementeren van veranderingen.

Als we ons denken willen vernieuwen, moeten we naar de bron van onze gedachten gaan. Naar onze denkbeelden. Dit zijn vaste overtuigingen die wij hebben over onszelf, de ander en situaties in ons leven. Onze denkbeelden bepalen onze gedachten. Onze gedachten bepalen ons gedrag  en dat bepaalt het resultaat.

Die denkbeelden zijn routines, vaste overtuigingen en manieren van kijken naar situaties in je leven. Wij hebben veel vaste overtuigingen in ons hoofd. Vanuit een denkbeeld ontwikkel je razendsnel je gedachten en vanuit het denken komt gedrag. Je kunt je voorstellen als dit proces een vast, routinematig proces is, je ook een routinematige uitkomst als resultaat hebt.

Doorbraak Denken maakt je daar bewust van en geeft handvatten om dat in de praktijk goed toe te passen. Het veranderen van denkbeelden gaat sneller dan het veranderen van gedrag. Het veranderen van je denkbeelden is namelijk een kwestie van bewuste nieuwe keuzes maken. En een keuze maken kunnen we altijd. Daarna zal je dezelfde situatie vanuit die keuze bekijken. Je krijgt er andere gedachten over die vanuit die keuze zijn ingekleurd. Vervolgens levert dat effectiever gedrag op, en effectiever resultaat.

Je kunt jouw denkbeelden makkelijk veranderen. Om je daarbij te helpen hebben wij de Doorbraak Denken techniek ontwikkeld. Het interessante van de Doorbraak Denken techniek is dat het zich bevindt in het cognitieve domein. Levensgeluk zit dus in je hoofd en niet in je hart. Daarom boeken we snel resultaat tijdens onze trainingen. De doorbraken zitten op het terrein van bewust worden van jouw manier van denken en dit transformeren naar nieuwe denkbeelden. Vandaaruit zal je meer effectieve gedachten hebben over dezelfde situatie en zal je in staat zijn jouw gedrag makkelijker te veranderen in gewenst gedrag.

* Tevreden gevoel, zelfwaardering, goede keuzes en besluiten kunnen maken, energie vrijmaken, inspiratie laten zien, doelen halen en succesvol zijn in het werk.

** Bijvoorbeeld: rust en balans ervaren, iets effectief willen veranderen of van een vervelende situatie af willen komen.